STÄDDAG 20 maj!

Denna lördag samlas vi kl 1100 på skolan. I kommande vecka kommer utskick i brevlådorna i byn. Styrelsen kommer även att informera om kommande återvändandedag 1 juli då det blir aktiviteter i bygden under tre timmar, kl 1200-1500.

Ni som följer FB sidan Tåsjö – Förr och Nu är uppdaterade om kommande aktiviteter.

På städdagen bjuder styrelsen på fika och tilltugg!

Välkomna!