Möten och protokoll

Här kommer utdrag ur protokollen från Samhällsföreningens årsmöten och styrelsemöten att publiceras för den som är intresserad av vad som beslutas.