PÅSKNYTT från styrelsen!

På påskdagen genomfördes årets femte styrelsemöte! Här är lite information från mötet!

Styrelsen har nu anlitat en snickare för att bygga altanen på baksidan av skolan, snörasskydd är också på gång. Arbetet med altanen kommer att starta upp så fort som möjligt! Alla händer och fötter som kan bidra med arbetet, tas tacksamt emot!

Målet är att ha altanen klar i god tid innan återvändardagen den 1 juli!

Arbetet i övrigt inför återvändardagen pågår för fullt. Styrelsen har kontaktat markägaren där Tvärfallet finns och fått klartecken att röja upp varsamt på platsen. Kontakt har även skett med Länstyrelsens naturvårdsenhet, klartecken även där!

Styrelsen ska göra sitt bästa för att Tvärfallet ska bli lättillgängligt för kommande besökare.

I övrigt pågår planering av fäbodbesöket, visning av Dalsjös landsfiskalskontor, Skepparbostället mm

Den 20 maj kl 1100 är det städdag på Skolgården! Vi hoppas få till lite kvastbindning denna dag också! Lyckas vi bara få kompetenta bybor i denna konst till skolan, så kan det bli riktigt trevligt! Styrelsen bjuder på fika och något mer!

Nästa styrelsemöte söndagen den 23 april kl 1600 på skolan.

Kom gärna och hälsa på styrelsen då!

Nu stundar den underbara våren! Kom och bidra på städdagen för att göra skolan fin för vårens ankomst!

 

HEMVÄNDARDAGEN 1 juli!

Alla ni som följer FB-sidan ” Tåsjö Förr och Nu” vet att den 1 juli blir det aktiviteter i många byar runt Tåsjön mellan kl 1200-1500.

Brattbäckens Samhällsförening har nöjet att erbjuda ett besök på en fäbod som fortfarande finns kvar!

Torsten Sundqvist har under åren förvaltat sin underbara fäbod ” Gustavssonsbodarna” väl under åren som gått sedan den var aktiv!

Torsten är i full gång med olika saker inför kommande hemvändardag. Vi i styrelsen har god hjälp av hans livskamrat Laila i förberedelserna inför hemvändardagen.

Vid fäboden kommer det finnas nygräddade våfflor, tunnbrödsstutar mm. Vi kommer att försöka ordna transporter upp till fäboden från skolan i  Brattbäcken.

Lyckas vi helt ut i våra tankar, kan det dyka upp något djur vid fäboden, allt för att återskapa en miljö som är historisk!

På skolan i Brattbäcken kommer det också finnas fikamöjligheter och någon som kan berätta om denna underbara byggnad.

Ytterligare alternativ kommer att vara möjligheten att besöka Dahlsjös hemgård i Brattbäcken. Där finns fortfarande  kontoret kvar efter landsfiskaltiden, då Dahlsjös hade detta fantastiska ämbete. Väl värt ett ett besök!

Till detta möjligheten att åka ned till Tåsjön och se Skepparbostället! En byggnad som finns kvar efter en historisk tid då flottningen var aktiv på Tåsjön. Vid bryggan har legendariska båtar förtöjt, Höfding, Anna Erika och Stortåsjö.

Om den store konstnären målar upp ett underbart väder denna dag i Tåsjöbygden, kan man  troligen också ta sig till Tvärfallet! En mystiskt vacker plats där Brattbäckens flöde skapat en underbar miljö!

Sammanfattningsvis kommer vi i styrelsen att göra vårt bästa för att skapa goda och trevliga minnen från denna dag!

Tåsjöbygden är unik och man blir ödmjuk inför den store konstnärens skaparförmåga den dagen för länge sedan då Tåsjö skapades!

Vi i styrelsen hoppas på många besökare och tar tacksamt emot fler bybors hjälp för att lyckas. Kontakta styrelsen och du känner för att bidra!

Styrelsen jobbar också på med att försöka erbjuda boende och även arrangera en logdans på lördagskvällen i Brattbäcken.

Vi har spänt bågen högt! Men endast den som siktar mot stjärnorna når trädtopparna!

Mer information kommer under hand!

Glöm inte att notera i kalendern! Den 1 juli kl 1200-1500 i Tåsjö! Då är det full rulle!

Carpe Diem!

Arvid tackar så mycket för presenten!

Styrelsen försöker hålla koll på våra nyfödda i byn och lämna en liten välkomstpresent från byn!

Lille Arvid som tittade fram på julafton förra året beklagar att han inte dök upp årsmötet, men han har fulla dagar med att hålla mamma Carola och pappa Niklas sysselsatta.

Han tackar alla i byn så mycket! Han ser fram emot nästa årsmöte!

Styrelsen ser fram emot att kanske till sommaren, välja in honom i styrelsen. Vi har ju ingen ungdomssektion……… 🙂

Varmt välkommen till Brattbäcken Arvid!

ÅRSMÖTES RAPPORT!!!!

Fredagen den 24 februari samlades 18 st bybor till årsmötes sammanträde!

Inledningsvis vill styrelsen TACKA de bybor som under året ställt upp och hjälpt till med både städning av Skolgården och renoveringen av hyreslägenheten! Utan ER hjälp hade det inte varit möjligt att klara av allt! Vi hoppas på fortsatt stöd med händer och fötter under året!

Här kommer lite smått och gott från mötet!

VERKSAMHET – EKONOMI

Styrelsens verksamhetsberättelse läste upp och lades till handlingarna utan erinran.

Styrelsens ekonomiska rapport över verksamhetsåret 2016 lästes upp. Under året satsade vi både ekonomi och arbete på att få ordning på hyreslägenheten. Nu har vi äntligen en inkomst med en hyresgäst i en fungerande lägenhet!

Våra revisorer Sven-Olof Lindman och Margareta Södergren var på plats. Revisorerna hade granskat föreningens ekonomi och avlämnat en revisionsberättelse!

Revisorerna rekommenderade årsmötet att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen, det fanns inga anmärkningar på ekonomin. Årsmötet beslutad enhälligt om ansvarsfrihet.

Vi går in i detta år med 87646 kr i kassan!

Under året kommer styrelsen att fortsätta med förbättringsåtgärder på Skolgården bl a måste insatser göras på samtliga fönster med målning, omkittning och byte av trasigt glas.

Under våren kommer altanen på baksidan att påbörjas, finansierad med bygdemedel

Vi har sökt nya bygdemedel för detta år, i år vill vi har en fullständig säkerhetsgenomgång av elsystemet på Skolgården, byta tak på uthuset och lägga nytt innergolv där.

 

KANALEN I BRATTBÄCKEN

Under 2012 startades ett projekt upp gällande markavvattning av kanalen i Brattbäcken.  Projektet avslutades under hösten 2016 och en utvärdering ska ha skett.

Sven-Olof Lindman i formerade om turerna i projektet och komplexiteten. Det handlar inte bara om kanalen, utan även om alla diken som som ansluter till kanalen. Området kring kanalen är i behov av avfattning, men för detta krävs en helhetslösning med inte bara kanalen, utan även dikena. Vi tackar Sven-Olof för bra information!

Den 12 april kommer ett möte att genomföras på Hembygdsgården i Kyrktåsjö (okänt klockslag just nu). Där kommer Marie Sjölin, företagsutvecklare på LRF att närvara och redovisa det genomförda projektet. Beroende på möjligheten att gå vidare efter den 12 april, kan det finnas två möjligheter. Antingen ingår kanalen i ett större projekt som kan inkludera både processledning och ev ekonomiskt bidrag, eller så kanske LRF kan i samråd med Vuxenskolan hjälpa till med processledning.

Kommande möte avgör!

 

SKOLGÅRDEN

Sven-Olof Lindman tackades med blommor för hans insats med snöröjning vid Skolgården!

Samtidigt är vi synnerligen glada över att Kjell-Erik Södergren hjälper till med detta efter Sven-Olof!

 

ÖVRIGT

Styrelsen har återigen varit i kontakt med Strömsunds kommun gällande brandplatsen i Brattbäcken. Brandplatsen är fortfarande inte uppstädad. Det ligger stora mängder metallskrot och en öppen husgrund. Det föreligger stor fara för barnen i byn att komma till skada där om nyfikenheten blir för stor. Strömsunds kommun kommer att ta tag i detta och återkoppla till styrelsen.

Låssystemet på Skolgården har uppdaterats och bytts ut. Med anledning av uthyrningen av lägenheten, har styrelsen sett över säkerheten. Nyckel till Skolgårdens allmänna delar, har styrelseledamöter tillgång till. Kassören Erika Magnusson har en uthyrningsnyckel till låns.

TVEKA INTE ATT KÖPA DEN FINA MÖSSAN STYRELSEN TAGIT FRAM! Kontakta Erika Magnusson om intresse finns! Stöd hembygden!

 

TÅSJÖN I CENTRUM – HEMVÄNDARDAGAR

Utifrån Facebooksidan om Tåsjö (Tåsjö-Förr och Nu) och konversationen på denna, har en tanke om hemvändardagar diskuterats.

Margaretha Dahlén, Lasse Harlin och Anton Sandström har startat ett initiativ kring detta.

Tanken är att i samband med årets ”Musik vid Tåsjöstränder” få till lokala hemvändarträffar på lördagen den 1 juli mellan kl 1200-1500!

Temat är Tåsjön i Centrum. Varje by hittar på egna arrangemang denna tid t ex loppisar, grillning, fiske, sång o musik mm bara fantasin sätter stopp för arrangemanget!

Styrelsen kommer att hänga på detta. På årsmötet dök en särskild bra idé upp, som vi kommer att redovisa när vi hanterat den klart!

Det här kan bli en fantastik lördag! Mer information kommer!

 

Årsmötet avslutades med gemensam måltid under mycket trevliga samtal! En härlig kväll där Skolgården fick njuta av glada besökare!

Nu ser vi fram emot en underbar vårvinter och följande fantastiska ljusa årstid i den store konstnärens vackra bygd!

 

 

 

 

 

 

ÅRSMÖTE PÅ SKOLGÅRDEN FREDAGEN DEN 24 FEBRUARI kl 1800

Efter söndagens styrelsemöte, har vi fastställt årsmötet till den 24 februari kl 1800. Det krockar då inte med kommande sportlovs veckor!

Dagen innehåller sedvanliga årsmötesförhandlingar !

Efter årsmötet bjuder styrelsen på förtäring i form av smörgåstårta med vin/ öl eller alkoholfritt alternativ.

Kaffe och kaka till detta!

 

VÄLKOMMEN hälsar styrelsen!

 

GOD FORTSÄTTNING PÅ 2017!

Som alla besökare på denna hemsida konstaterat, kom det aldrig någon ny information om en tänkt julgransplundring!
Verkligheten är ibland besvärlig och vår planer grusades av besök av bl. a. en besvärlig influensa och andra omständigheter som inte kunde förutses.
Personligen drabbades jag av en extremt manlig influensa, vi män blir ju alltid särskilt sårbara……….

På kommande söndag ska styrelsen fånga upp alla vilande ärenden igen.

Den 12 mars är det årsmöte!

Jag vill verkligen att de som känner för att bidra i styrelsearbetet, meddelar detta till vem som helst i styrelsen. Vi är underbemannade och varje person som vill hjälpa till är mer än varmt välkommen.
Det är inte alltid lätt att kombinera ideellt arbete med vardagslivet. Särskilt inte när
vi är underbemannade och inte bara förvaltar föreningen, utan även lägger en hel del tid på praktiska/arbets moment.

Renoveringen av hyreslägenheten, fick vi tacksamt hjälp med av flera bybor!
Stor heder för detta, det underlättade i all den tid styrelsen fick lägga ned på arbetet för att få en fungerande lägenhet.

Jag hoppas kunna återkomma efter söndagens möte med mer information!

Avslutningsvis, vi går mot en underbar årstid och ljuset kommer så sakta in över vår underbara bygd, kan det bli bättre?

INSTÄLLD LUCIAFEST! JULGRANSPLUNDRING ISTÄLLET!!

Den planerade festen krockar med familjegudstjänsten i kyrkan. Styrelsen har under dagens möte prioriterat om festen, självklart ska vi inte konkurrera med en trevlig familjegudstjänst.

Styrelsen har istället satt den 13 januari kl 1800 som ett lämpligt datum för en julgransplundring. Föreningen bjuder på mat, lotteri, fiskdamm för de små, inget vuxet tjuvfiske tillåts! Om vi lyckas, kan det bli lite levande musik!
Mer information kommer, men gör en notering i kalendern!

Styrelsen vill även ge Peder Andersson en eloge för starten av Facebookgruppen Tåsjö Förr och Nu!
Fantastisk respons i gruppen av så många! Rena guldgruvan att så många delar kort från en underbar bygd!

Viktigt att bevara hembygdens minnen och framtid!

LUCIAFEST 11 december och lite annat!

Då är vi inne i mörkrets årstid! Då känns det lite bättre att se fram emot årets Luciafest på Skolgården den 11 december kl 1100!
Mer information om detta kommer!

Lite tidigt, men kommande årsmöte har satts till 12 mars 2017 kl 1500 på Skolgården.
På senaste årsmötet diskuterades nästa års aktivitetsplan!
Vad sägs om SM i Kubbspel till våren med en grillfest efter den hårda kampen?
Köra lite V 75 ihop, tipsrunda, melodikryssfrossa en lördag, auktioner mm

Har du tips på aktiviteter, så tveka inte att dela med dig till styrelsen!
Tillsammans är roligare och skapar en starkare bykänsla!

Vi har sökt bygdemedel för kommande år. Denna gång för en genomgång av elsystemet på Skolgården samt för nytt tak på förrådet.

Vi har bytt låssystem på Skolgården och har numera kontroll på antalet nycklar.

På facebook finns sidan Tåsjö-Förr och Nu, skapad av Peder Andersson.
Sidan blev en närmast explosion av inlägg med bilder och minnen från en svunnen tid! Så viktigt att bevara både bilder och minnen!

Nu kommer snö och halka, håll er på vägen!!

Dagarna man minns!

img_4734

Vi lämnar en härlig sommar bakom oss, den följdes även av en fin höst som vi forfarande njuter av. Brattbäcken, byn mitt i vykortet……..!

På Skolgården har äntligen renoveringen av lägenheten avslutats. Det tog längre tid än beräknat, men så är det när det mesta görs på fritiden av frivilliga. Lägenheten blev riktigt fin! Ett stort varmt tack till er som bidrog, utan er hade vi inte klarat upp detta åtagande.

Vi hann inte på altanen, men det arbetet återupptas i vår, sen ska vi ha en härlig altan mot Tåsjön. Den ska såklart invigas i vår med förhoppningsvis lite grillning och trevlig samvaro!

På extra årsmötet tidigare i höstas, valdes Erik Nordin tillbaka som ordförande. Nu har vi en komplett styrelse.

Den 29 oktober är det styrelsemöte. Vi kommer då att bl a bestämma tidpunkt för kommande årsmöte 2017, kommande styrelsemöten 2017 mm

Vi kommer också att jobba med en aktivitetsplan för nästa år. Vi har en del idéer på aktiviteter, men vill gärna ha in förslag. Tveka inte att kontakta vem som helst i styrelsen och lämna förslag.

Kommande år kommer vi att fortsätta underhålla Skolgården. Ett flertal fönster kräver omsorg i form av färg, omkittning. Några trasiga fönsterrutor måste också bytas ut.

Likaså hyreslägenheten har behov av fönstervård, så vi tar tacksamt emot frivilliga krafter som vill hantverka för byns bästa.

Målet är att styrelsen tar fram en ”arbetsplan” där det framgår vilka åtgärder som behövs.

För den intresserade, finns då möjlighet att bidra inom det område som känns bra att bidra med tid och arbetsinsats.

Det var lite snabb information, mer kommer!

Njut av höstens underbara färger i naturen, snart rullar vintern in!

 

 

 

EXTRA ÅRSMÖTE – SÖNDAG 4 SEPTEMBER KL 1100

Styrelsen kallar till extra årsmöte söndagen den 4 september kl 11.00 2016
på Skolgården.

Mötet avhandlar ett ärende, val av ordförande.

Efter mötet lämnar styrelsen information om verksamheten.

Kaffe med dopp utlovas!!

VÄLKOMNA!!

1 2 3 4 5