TACK FÖR HJÄLPEN PÅ STÄDDAGEN!

Hela 14 tappra själar kom till skolan idag kl 1100. Trots lappar i alla postlådor i hela byn! Uppslutningen kunde vara betydligt bättre för att hjälpa till och bevara vår underbara skola.

Dagen var underbar med sol och värme! Vid 1700-tiden avvecklade vi arbetet! Vi hade då även i samband med fikat informerat om kommande trevliga återvändandedag den1 juli och de aktiviteter Brattbäcken ställer upp med för alla återvändande Tåsjöbor!

Städdagen medförde många stordåd! Barbro och Margareta tog tag i vårt inneförråd och städade ur det! Det blev fantastiskt fint! Ena trappen till huset reparerades, lite skrapning och målning, krattande, städning mm sammanlagt en otroligt bra arbetsinsats!

Kjell-Erik och Erik bidrog med traktorer och stökade runt på baksidan av huset. Tackar för det! Torsten bidrog med virke, stort tack för det!

Kjell-Erik har med Snickar-Örjan påbörjat arbetet med kommande altan på baksidan mot Tåsjön och solen! Kommer att bli helt underbart! Den blir väl tilltagen och vi ser fram emot musikcafé mm på altanen! Invigs förhoppningsvis med en grillfest!

Nu laddar vi för den 1 juli! Höjdpunkten på vårt program är Torstens fäbod!

Mer information kommer!

En annan fundering!

Du som läser inläggen på denna hemsida, det skulle vara roligt att få feedback om både innehållet och om det är för många inlägg eller ej. Det närmar sig mitt avslut som publicerare!

Nyttja gärna gästboken för feedback! 

Nu stundar sommaren! Höjdpunkten blir 1 juli med alla aktiviteter kring Tåsjön!

 

 

 

 

STÄDDAG 20 maj!

Denna lördag samlas vi kl 1100 på skolan. I kommande vecka kommer utskick i brevlådorna i byn. Styrelsen kommer även att informera om kommande återvändandedag 1 juli då det blir aktiviteter i bygden under tre timmar, kl 1200-1500.

Ni som följer FB sidan Tåsjö – Förr och Nu är uppdaterade om kommande aktiviteter.

På städdagen bjuder styrelsen på fika och tilltugg!

Välkomna!

 

PÅSKNYTT från styrelsen!

På påskdagen genomfördes årets femte styrelsemöte! Här är lite information från mötet!

Styrelsen har nu anlitat en snickare för att bygga altanen på baksidan av skolan, snörasskydd är också på gång. Arbetet med altanen kommer att starta upp så fort som möjligt! Alla händer och fötter som kan bidra med arbetet, tas tacksamt emot!

Målet är att ha altanen klar i god tid innan återvändardagen den 1 juli!

Arbetet i övrigt inför återvändardagen pågår för fullt. Styrelsen har kontaktat markägaren där Tvärfallet finns och fått klartecken att röja upp varsamt på platsen. Kontakt har även skett med Länstyrelsens naturvårdsenhet, klartecken även där!

Styrelsen ska göra sitt bästa för att Tvärfallet ska bli lättillgängligt för kommande besökare.

I övrigt pågår planering av fäbodbesöket, visning av Dalsjös landsfiskalskontor, Skepparbostället mm

Den 20 maj kl 1100 är det städdag på Skolgården! Vi hoppas få till lite kvastbindning denna dag också! Lyckas vi bara få kompetenta bybor i denna konst till skolan, så kan det bli riktigt trevligt! Styrelsen bjuder på fika och något mer!

Nästa styrelsemöte söndagen den 23 april kl 1600 på skolan.

Kom gärna och hälsa på styrelsen då!

Nu stundar den underbara våren! Kom och bidra på städdagen för att göra skolan fin för vårens ankomst!

 

HEMVÄNDARDAGEN 1 juli!

Alla ni som följer FB-sidan ” Tåsjö Förr och Nu” vet att den 1 juli blir det aktiviteter i många byar runt Tåsjön mellan kl 1200-1500.

Brattbäckens Samhällsförening har nöjet att erbjuda ett besök på en fäbod som fortfarande finns kvar!

Torsten Sundqvist har under åren förvaltat sin underbara fäbod ” Gustavssonsbodarna” väl under åren som gått sedan den var aktiv!

Torsten är i full gång med olika saker inför kommande hemvändardag. Vi i styrelsen har god hjälp av hans livskamrat Laila i förberedelserna inför hemvändardagen.

Vid fäboden kommer det finnas nygräddade våfflor, tunnbrödsstutar mm. Vi kommer att försöka ordna transporter upp till fäboden från skolan i  Brattbäcken.

Lyckas vi helt ut i våra tankar, kan det dyka upp något djur vid fäboden, allt för att återskapa en miljö som är historisk!

På skolan i Brattbäcken kommer det också finnas fikamöjligheter och någon som kan berätta om denna underbara byggnad.

Ytterligare alternativ kommer att vara möjligheten att besöka Dahlsjös hemgård i Brattbäcken. Där finns fortfarande  kontoret kvar efter landsfiskaltiden, då Dahlsjös hade detta fantastiska ämbete. Väl värt ett ett besök!

Till detta möjligheten att åka ned till Tåsjön och se Skepparbostället! En byggnad som finns kvar efter en historisk tid då flottningen var aktiv på Tåsjön. Vid bryggan har legendariska båtar förtöjt, Höfding, Anna Erika och Stortåsjö.

Om den store konstnären målar upp ett underbart väder denna dag i Tåsjöbygden, kan man  troligen också ta sig till Tvärfallet! En mystiskt vacker plats där Brattbäckens flöde skapat en underbar miljö!

Sammanfattningsvis kommer vi i styrelsen att göra vårt bästa för att skapa goda och trevliga minnen från denna dag!

Tåsjöbygden är unik och man blir ödmjuk inför den store konstnärens skaparförmåga den dagen för länge sedan då Tåsjö skapades!

Vi i styrelsen hoppas på många besökare och tar tacksamt emot fler bybors hjälp för att lyckas. Kontakta styrelsen och du känner för att bidra!

Styrelsen jobbar också på med att försöka erbjuda boende och även arrangera en logdans på lördagskvällen i Brattbäcken.

Vi har spänt bågen högt! Men endast den som siktar mot stjärnorna når trädtopparna!

Mer information kommer under hand!

Glöm inte att notera i kalendern! Den 1 juli kl 1200-1500 i Tåsjö! Då är det full rulle!

Carpe Diem!

Arvid tackar så mycket för presenten!

Styrelsen försöker hålla koll på våra nyfödda i byn och lämna en liten välkomstpresent från byn!

Lille Arvid som tittade fram på julafton förra året beklagar att han inte dök upp årsmötet, men han har fulla dagar med att hålla mamma Carola och pappa Niklas sysselsatta.

Han tackar alla i byn så mycket! Han ser fram emot nästa årsmöte!

Styrelsen ser fram emot att kanske till sommaren, välja in honom i styrelsen. Vi har ju ingen ungdomssektion……… 🙂

Varmt välkommen till Brattbäcken Arvid!

ÅRSMÖTES RAPPORT!!!!

Fredagen den 24 februari samlades 18 st bybor till årsmötes sammanträde!

Inledningsvis vill styrelsen TACKA de bybor som under året ställt upp och hjälpt till med både städning av Skolgården och renoveringen av hyreslägenheten! Utan ER hjälp hade det inte varit möjligt att klara av allt! Vi hoppas på fortsatt stöd med händer och fötter under året!

Här kommer lite smått och gott från mötet!

VERKSAMHET – EKONOMI

Styrelsens verksamhetsberättelse läste upp och lades till handlingarna utan erinran.

Styrelsens ekonomiska rapport över verksamhetsåret 2016 lästes upp. Under året satsade vi både ekonomi och arbete på att få ordning på hyreslägenheten. Nu har vi äntligen en inkomst med en hyresgäst i en fungerande lägenhet!

Våra revisorer Sven-Olof Lindman och Margareta Södergren var på plats. Revisorerna hade granskat föreningens ekonomi och avlämnat en revisionsberättelse!

Revisorerna rekommenderade årsmötet att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen, det fanns inga anmärkningar på ekonomin. Årsmötet beslutad enhälligt om ansvarsfrihet.

Vi går in i detta år med 87646 kr i kassan!

Under året kommer styrelsen att fortsätta med förbättringsåtgärder på Skolgården bl a måste insatser göras på samtliga fönster med målning, omkittning och byte av trasigt glas.

Under våren kommer altanen på baksidan att påbörjas, finansierad med bygdemedel

Vi har sökt nya bygdemedel för detta år, i år vill vi har en fullständig säkerhetsgenomgång av elsystemet på Skolgården, byta tak på uthuset och lägga nytt innergolv där.

 

KANALEN I BRATTBÄCKEN

Under 2012 startades ett projekt upp gällande markavvattning av kanalen i Brattbäcken.  Projektet avslutades under hösten 2016 och en utvärdering ska ha skett.

Sven-Olof Lindman i formerade om turerna i projektet och komplexiteten. Det handlar inte bara om kanalen, utan även om alla diken som som ansluter till kanalen. Området kring kanalen är i behov av avfattning, men för detta krävs en helhetslösning med inte bara kanalen, utan även dikena. Vi tackar Sven-Olof för bra information!

Den 12 april kommer ett möte att genomföras på Hembygdsgården i Kyrktåsjö (okänt klockslag just nu). Där kommer Marie Sjölin, företagsutvecklare på LRF att närvara och redovisa det genomförda projektet. Beroende på möjligheten att gå vidare efter den 12 april, kan det finnas två möjligheter. Antingen ingår kanalen i ett större projekt som kan inkludera både processledning och ev ekonomiskt bidrag, eller så kanske LRF kan i samråd med Vuxenskolan hjälpa till med processledning.

Kommande möte avgör!

 

SKOLGÅRDEN

Sven-Olof Lindman tackades med blommor för hans insats med snöröjning vid Skolgården!

Samtidigt är vi synnerligen glada över att Kjell-Erik Södergren hjälper till med detta efter Sven-Olof!

 

ÖVRIGT

Styrelsen har återigen varit i kontakt med Strömsunds kommun gällande brandplatsen i Brattbäcken. Brandplatsen är fortfarande inte uppstädad. Det ligger stora mängder metallskrot och en öppen husgrund. Det föreligger stor fara för barnen i byn att komma till skada där om nyfikenheten blir för stor. Strömsunds kommun kommer att ta tag i detta och återkoppla till styrelsen.

Låssystemet på Skolgården har uppdaterats och bytts ut. Med anledning av uthyrningen av lägenheten, har styrelsen sett över säkerheten. Nyckel till Skolgårdens allmänna delar, har styrelseledamöter tillgång till. Kassören Erika Magnusson har en uthyrningsnyckel till låns.

TVEKA INTE ATT KÖPA DEN FINA MÖSSAN STYRELSEN TAGIT FRAM! Kontakta Erika Magnusson om intresse finns! Stöd hembygden!

 

TÅSJÖN I CENTRUM – HEMVÄNDARDAGAR

Utifrån Facebooksidan om Tåsjö (Tåsjö-Förr och Nu) och konversationen på denna, har en tanke om hemvändardagar diskuterats.

Margaretha Dahlén, Lasse Harlin och Anton Sandström har startat ett initiativ kring detta.

Tanken är att i samband med årets ”Musik vid Tåsjöstränder” få till lokala hemvändarträffar på lördagen den 1 juli mellan kl 1200-1500!

Temat är Tåsjön i Centrum. Varje by hittar på egna arrangemang denna tid t ex loppisar, grillning, fiske, sång o musik mm bara fantasin sätter stopp för arrangemanget!

Styrelsen kommer att hänga på detta. På årsmötet dök en särskild bra idé upp, som vi kommer att redovisa när vi hanterat den klart!

Det här kan bli en fantastik lördag! Mer information kommer!

 

Årsmötet avslutades med gemensam måltid under mycket trevliga samtal! En härlig kväll där Skolgården fick njuta av glada besökare!

Nu ser vi fram emot en underbar vårvinter och följande fantastiska ljusa årstid i den store konstnärens vackra bygd!

 

 

 

 

 

 

ÅRSMÖTE PÅ SKOLGÅRDEN FREDAGEN DEN 24 FEBRUARI kl 1800

Efter söndagens styrelsemöte, har vi fastställt årsmötet till den 24 februari kl 1800. Det krockar då inte med kommande sportlovs veckor!

Dagen innehåller sedvanliga årsmötesförhandlingar !

Efter årsmötet bjuder styrelsen på förtäring i form av smörgåstårta med vin/ öl eller alkoholfritt alternativ.

Kaffe och kaka till detta!

 

VÄLKOMMEN hälsar styrelsen!

 

GOD FORTSÄTTNING PÅ 2017!

Som alla besökare på denna hemsida konstaterat, kom det aldrig någon ny information om en tänkt julgransplundring!
Verkligheten är ibland besvärlig och vår planer grusades av besök av bl. a. en besvärlig influensa och andra omständigheter som inte kunde förutses.
Personligen drabbades jag av en extremt manlig influensa, vi män blir ju alltid särskilt sårbara……….

På kommande söndag ska styrelsen fånga upp alla vilande ärenden igen.

Den 12 mars är det årsmöte!

Jag vill verkligen att de som känner för att bidra i styrelsearbetet, meddelar detta till vem som helst i styrelsen. Vi är underbemannade och varje person som vill hjälpa till är mer än varmt välkommen.
Det är inte alltid lätt att kombinera ideellt arbete med vardagslivet. Särskilt inte när
vi är underbemannade och inte bara förvaltar föreningen, utan även lägger en hel del tid på praktiska/arbets moment.

Renoveringen av hyreslägenheten, fick vi tacksamt hjälp med av flera bybor!
Stor heder för detta, det underlättade i all den tid styrelsen fick lägga ned på arbetet för att få en fungerande lägenhet.

Jag hoppas kunna återkomma efter söndagens möte med mer information!

Avslutningsvis, vi går mot en underbar årstid och ljuset kommer så sakta in över vår underbara bygd, kan det bli bättre?

INSTÄLLD LUCIAFEST! JULGRANSPLUNDRING ISTÄLLET!!

Den planerade festen krockar med familjegudstjänsten i kyrkan. Styrelsen har under dagens möte prioriterat om festen, självklart ska vi inte konkurrera med en trevlig familjegudstjänst.

Styrelsen har istället satt den 13 januari kl 1800 som ett lämpligt datum för en julgransplundring. Föreningen bjuder på mat, lotteri, fiskdamm för de små, inget vuxet tjuvfiske tillåts! Om vi lyckas, kan det bli lite levande musik!
Mer information kommer, men gör en notering i kalendern!

Styrelsen vill även ge Peder Andersson en eloge för starten av Facebookgruppen Tåsjö Förr och Nu!
Fantastisk respons i gruppen av så många! Rena guldgruvan att så många delar kort från en underbar bygd!

Viktigt att bevara hembygdens minnen och framtid!

LUCIAFEST 11 december och lite annat!

Då är vi inne i mörkrets årstid! Då känns det lite bättre att se fram emot årets Luciafest på Skolgården den 11 december kl 1100!
Mer information om detta kommer!

Lite tidigt, men kommande årsmöte har satts till 12 mars 2017 kl 1500 på Skolgården.
På senaste årsmötet diskuterades nästa års aktivitetsplan!
Vad sägs om SM i Kubbspel till våren med en grillfest efter den hårda kampen?
Köra lite V 75 ihop, tipsrunda, melodikryssfrossa en lördag, auktioner mm

Har du tips på aktiviteter, så tveka inte att dela med dig till styrelsen!
Tillsammans är roligare och skapar en starkare bykänsla!

Vi har sökt bygdemedel för kommande år. Denna gång för en genomgång av elsystemet på Skolgården samt för nytt tak på förrådet.

Vi har bytt låssystem på Skolgården och har numera kontroll på antalet nycklar.

På facebook finns sidan Tåsjö-Förr och Nu, skapad av Peder Andersson.
Sidan blev en närmast explosion av inlägg med bilder och minnen från en svunnen tid! Så viktigt att bevara både bilder och minnen!

Nu kommer snö och halka, håll er på vägen!!

1 2 3 4 6