Extra Årsmöte 19 maj 2019

Brattbäckens Samhälssförening kallar till Extra Årsmöte, Söndag 19 maj 2019 kl 16:00


Vid extra årsmötet kommer följande ärende avhandlas; Val av styrelse.


Plats, Skolgården Brattbäcken.  (Brattbäckens gamla skola) 

Med förhoppning om god uppslutning, väl mött!
/Styrelsen