ÅRSMÖTES RAPPORT!!!!

Fredagen den 24 februari samlades 18 st bybor till årsmötes sammanträde!

Inledningsvis vill styrelsen TACKA de bybor som under året ställt upp och hjälpt till med både städning av Skolgården och renoveringen av hyreslägenheten! Utan ER hjälp hade det inte varit möjligt att klara av allt! Vi hoppas på fortsatt stöd med händer och fötter under året!

Här kommer lite smått och gott från mötet!

VERKSAMHET – EKONOMI

Styrelsens verksamhetsberättelse läste upp och lades till handlingarna utan erinran.

Styrelsens ekonomiska rapport över verksamhetsåret 2016 lästes upp. Under året satsade vi både ekonomi och arbete på att få ordning på hyreslägenheten. Nu har vi äntligen en inkomst med en hyresgäst i en fungerande lägenhet!

Våra revisorer Sven-Olof Lindman och Margareta Södergren var på plats. Revisorerna hade granskat föreningens ekonomi och avlämnat en revisionsberättelse!

Revisorerna rekommenderade årsmötet att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen, det fanns inga anmärkningar på ekonomin. Årsmötet beslutad enhälligt om ansvarsfrihet.

Vi går in i detta år med 87646 kr i kassan!

Under året kommer styrelsen att fortsätta med förbättringsåtgärder på Skolgården bl a måste insatser göras på samtliga fönster med målning, omkittning och byte av trasigt glas.

Under våren kommer altanen på baksidan att påbörjas, finansierad med bygdemedel

Vi har sökt nya bygdemedel för detta år, i år vill vi har en fullständig säkerhetsgenomgång av elsystemet på Skolgården, byta tak på uthuset och lägga nytt innergolv där.

 

KANALEN I BRATTBÄCKEN

Under 2012 startades ett projekt upp gällande markavvattning av kanalen i Brattbäcken.  Projektet avslutades under hösten 2016 och en utvärdering ska ha skett.

Sven-Olof Lindman i formerade om turerna i projektet och komplexiteten. Det handlar inte bara om kanalen, utan även om alla diken som som ansluter till kanalen. Området kring kanalen är i behov av avfattning, men för detta krävs en helhetslösning med inte bara kanalen, utan även dikena. Vi tackar Sven-Olof för bra information!

Den 12 april kommer ett möte att genomföras på Hembygdsgården i Kyrktåsjö (okänt klockslag just nu). Där kommer Marie Sjölin, företagsutvecklare på LRF att närvara och redovisa det genomförda projektet. Beroende på möjligheten att gå vidare efter den 12 april, kan det finnas två möjligheter. Antingen ingår kanalen i ett större projekt som kan inkludera både processledning och ev ekonomiskt bidrag, eller så kanske LRF kan i samråd med Vuxenskolan hjälpa till med processledning.

Kommande möte avgör!

 

SKOLGÅRDEN

Sven-Olof Lindman tackades med blommor för hans insats med snöröjning vid Skolgården!

Samtidigt är vi synnerligen glada över att Kjell-Erik Södergren hjälper till med detta efter Sven-Olof!

 

ÖVRIGT

Styrelsen har återigen varit i kontakt med Strömsunds kommun gällande brandplatsen i Brattbäcken. Brandplatsen är fortfarande inte uppstädad. Det ligger stora mängder metallskrot och en öppen husgrund. Det föreligger stor fara för barnen i byn att komma till skada där om nyfikenheten blir för stor. Strömsunds kommun kommer att ta tag i detta och återkoppla till styrelsen.

Låssystemet på Skolgården har uppdaterats och bytts ut. Med anledning av uthyrningen av lägenheten, har styrelsen sett över säkerheten. Nyckel till Skolgårdens allmänna delar, har styrelseledamöter tillgång till. Kassören Erika Magnusson har en uthyrningsnyckel till låns.

TVEKA INTE ATT KÖPA DEN FINA MÖSSAN STYRELSEN TAGIT FRAM! Kontakta Erika Magnusson om intresse finns! Stöd hembygden!

 

TÅSJÖN I CENTRUM – HEMVÄNDARDAGAR

Utifrån Facebooksidan om Tåsjö (Tåsjö-Förr och Nu) och konversationen på denna, har en tanke om hemvändardagar diskuterats.

Margaretha Dahlén, Lasse Harlin och Anton Sandström har startat ett initiativ kring detta.

Tanken är att i samband med årets ”Musik vid Tåsjöstränder” få till lokala hemvändarträffar på lördagen den 1 juli mellan kl 1200-1500!

Temat är Tåsjön i Centrum. Varje by hittar på egna arrangemang denna tid t ex loppisar, grillning, fiske, sång o musik mm bara fantasin sätter stopp för arrangemanget!

Styrelsen kommer att hänga på detta. På årsmötet dök en särskild bra idé upp, som vi kommer att redovisa när vi hanterat den klart!

Det här kan bli en fantastik lördag! Mer information kommer!

 

Årsmötet avslutades med gemensam måltid under mycket trevliga samtal! En härlig kväll där Skolgården fick njuta av glada besökare!

Nu ser vi fram emot en underbar vårvinter och följande fantastiska ljusa årstid i den store konstnärens vackra bygd!