Extra Årsmöte söndag den 18:e augusti.

Brattbäckens Samhälssförening kallar till Extra Årsmöte, Söndag 18 augusti 2019 kl 13:00


Vid extra årsmötet kommer följande ärende avhandlas; Val av styrelse.


Plats, Skolgården Brattbäcken.  (Brattbäckens gamla skola) 

Med förhoppning om god uppslutning, väl mött!
/Styrelsen