Kallelse till årsmöte Brattbäckens samhällsförening, fredag 23 februari kl 1800!

God fortsättning alla underbara bybor!

Kung Bore har fattat ett stabilt grepp om oss med både kyla och snö! Man ska vara tacksam att få uppleva alla årstider! Livets underbara cirkel blir en del av oss!

Den 23 februari kl 1800 kallar styrelsen till årsmöte på Skolan.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar sker då och styrelsen bjuder såklart på något att dricka och äta!

Glöm inte att motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast den 9 februari dvs fjorton dagar innan årsmötet! Detta för att styrelsen ska hinna handlägga dessa och bilägga ett yttrande till årsmötet! Kom gärna med kreativa tankar och förslag! Årsmötet får besluta!

Kallelse till mötet kommer i god tid på anslagstavlor och med utskick i brevlådorna!

De som känner att man vill bidra i styrelsearbetet! Tveka inte att anmäla intresse! Styrelsen  behöver fler ledamöter!!

Välkomna!

Dunderhake!

”Om man går fort och ler mycket, ser ingen att man är ful”

——citat Lasse Åberg—–